Opublikowano:

Parę słów o naszych opracowaniach

Krótkie teksty uzupełniające, które zamieszczamy w naszych wydaniach mają przybliżyć kontekst utworu, ale nie tylko. Jest co nieco o autorze, o okolicznościach powstania dzieła, o podejmowanym przez nie temacie. Oprócz tego staramy się też przełamywać stereotypy oraz wyjaśniać niedopowiedzenia, które utrwaliły się w sposobach opracowywania niektórych zagadnień.

Stąd wziął się na przykład krótki tekst pt. „Wschód przychodzi nam na ratunek” w naszym opracowaniu utworów Kochanowskiego.

Powtarza się, że renesansowi humaniści sięgali do tekstów starożytnych, do tak zwanych źródeł (ad fontes), a z ich pomocą stopniowo odradzała się nauka. Jednak w jaki sposób mogli do nich sięgać, skoro teksty te prawie w ogóle się nie zachowały?

Wbrew powszechnym przekonaniom, renesansowy powrót do źródeł starożytnych nie był tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Tych tekstów na ziemiach europejskich w zasadzie już nie było. Księgozbiór przyklasztorny liczący ledwie kilkadziesiąt rękopisów był wówczas w Europie zbiorem dość pokaźnym, jednak i w takim miejscu trudno było odnaleźć jakiekolwiek klasyczne teksty starożytności.

Nieocenioną pomocą stały się wielkie biblioteki arabskie (Bagdad, Kordoba). Tamtejsi uczeni uratowali wiele antycznych dzieł z rejonów Morza Śródziemnego, dodatkowo wzbogacając je swoimi komentarzami. Wzmożony rozwój nauki, który miał miejsce w tamtejszej kulturze przed czasami europejskiego odrodzenia, przyniósł także nowe odkrycia z zakresu astronomii, matematyki, medycyny i to właśnie one, w połączeniu z uratowanymi przez kraje islamu tekstami starożytnymi, stały się podstawą europejskich osiągnięć renesansowych.

Renesansowy impet nie wziął się z niczego, a szybki rozwój różnych dziedzin nauki nie był tworem samorodnym. Europejscy uczeni przyswoili sobie współczesne im, pochodzące ze Wschodu, rozprawy naukowe, a z pomocą tamtejszych bibliotek mieli szansę zgłębić odkrycia swoich przodków. Europocentryczna perspektywa sprawia, że prawie w ogóle o tym nie mówimy.

Znasz jakieś inne stereotypy lub niedopowiedzenia pojawiające się w opracowaniach epok albo tekstów literackich? Daj nam znać, a spróbujemy się z nimi rozprawić.