Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z witryny i zawierana transakcji w sklepie internetowym piszmypoksiazkach.pl

2 Informacje ogólne

Piszmypoksiazkach.pl jest witryną internetową wydawnictwa Piszmy po książkach. Witryna pełni jednocześnie rolę internetowego sklepu, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki.

Korzystanie z witryny wymaga akceptacji plików cookie w przeglądarce użytkownika.

3 Właściciel witryny i sklepu internetowego

Dane właściciela witryny i sklepu internetowego: Mikołaj Wilk, Reformacka 2, 32-020 Wieliczka, NIP: 6832078056.

4. Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem witryny oraz naszego sklepu prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@piszmypoksiazkach.pl

5. Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem piszmypoksiazkach.pl możliwe jest tylko dla księgarzy, bibliotek, hurtowni i innych podmiotów zajmujących się sprzedażą książek.
 2. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu, wypełniając dostępny na stronie formularz.
 3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 4. Zamówienie dostarczane jest na adres podany przez zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy wysyłki następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 6.1,  kupujący zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a piszmypoksiazkach.pl zwraca na rachunek bankowy kupującego należność za zwrócone zamówienie.

7. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek sprzedawcy, który pokrywa związane z tym koszty. Sprzedawca w porozumieniu z kupującym zamawia odbiór reklamowanego towaru przez kuriera. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, piszmypoksiazkach.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, piszmypoksiazkach.pl informuje o tym kupującego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru kupującego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez kupującego. Koszty przesyłek ponosi piszmypoksiazkach.pl
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Newsletter

 1. Strona oferuje możliwość otrzymywania wiadomości elektronicznych dotyczących ofert i związanych z działalnością piszmypoksiazkach.pl pod postacią newslettera.
 2. W celu skorzystania z usługi należy zarejestrować swój adres e-mail w odpowiednim polu na naszej stronie.
 3. Każdy z subskrybentów ma prawo do usunięcia swojego adresu z naszej listy mailingowej za pomocą odpowiedniego linku lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w naszej Polityce prywatności.

10. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem piszmypoksiazkach.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością piszmypoksiazkach.pl. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony piszmypoksiazkach.pl, bez uprzedniego otrzymania odpowiedniej zgody.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony piszmypoksiazkach.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.